یک مثلث فضایی از برخورد کهکشان‌ها و سونامی تولد ستاره‌ها