انتشار واضح‌ترین تصاویر تاریخ از خورشیدگرفتگی در سیاره سرخ