یکی از بخش‌های پروژه «مریخ ۲۰۲۰» و مریخ‌نورد «استقامت»