کهکشان راه شیری هم برای خودش قمر دارد،‌ حدوداً ۱۰۰ تا!