امکان انتقال داده‌های کوانتومی بدون از دست رفتن اطلاعات