قدیمی‌ترین و دورترین سیاهچاله از ما در فاصله ۱۳.۴ میلیارد سال نوری